DEMOCRACIA REAL YA ONTINYENT
   
 
  Actualidad 15-M Ontinyent
Aquí encontrarás todas las noticias diarias de lo acontecido en Ontinyent en relación a la asamblea local del movimiento 15-M.
CONTESTACIÓ A L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT
15montinyent.blogspot.com el 15-07-2011, 12:36 (UTC)
 Per que hi haja total trasparència ací podeu vore la instància presentada a l'ajuntament d'Ontinyent tras la seua invitació a reunir-se amb ells i presentar propostes.

Per consens de l’assemblea del Moviment 15m d’Ontinyent.


EXPOSA

Que el dilluns dia 4 de juliol el regidor de participació ciutadana Manolo Ruiz va fer una invitació al Moviment 15M d'Ontinyent per reunir-se amb els nous regidors de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ens va comentar que anàrem 4 ó 5 persones amb propostes locals.

Habent-se transmés aquesta proposta a l'assemblea oberta del moviment del dia 7 de juliol de 2011, ha segut debatuda i s'ha consensuat el següent:

Primer, agrair el ràpid apropament del nou ajuntament al Moviment 15m Ontinyent.

Segon, acceptar la proposta de reunió però ja que aquest moviment es caracteritza pel seu sistema assembleari i la total transparència cap a la ciutadania, li proposem al nou govern que siguen vostès els que en aquest primer contacte assistisquen a l'assemblea, com una forma de viure el sistema assembleari, el debat obert i el consens de mínims. També seria una forma de donar màxima transparència a aquest primer encontre, ja que com sabeu el nostre moviment no te representants ni jerarquies i tot el que volguera presenciaria el debat de les propostes que presentem a l'ajuntament i seria també pública la resposta, informació i viabilitat que el nou govern li dona a aquestes propostes.

Tercer, proposar les següents mesures al consistori Ontinyenti:

1.- Aposta real i efectiva per la participació ciutadana a tots els nivells i sense cap restricció.

 Posada en marxa d'assemblees populars amb periodicitat per debatre les decisions que prenga l'ajuntament, de forma que el poble tinga coneixement de tot el que es fa i va a fer-se. Tinga l'opció a preguntar, proposar i negar. Aplegant sempre a un consens de mínims.

 Explicació i debat públic cara als pressupostos del 2012 de cada partida pressupostària. Es a dir que és, com es gestiona , com es pot reduir si és despesa i ampliar si és ingrés. Confeccionant així uns pressupostos participatius on el ciutadà tindrà capacitat de decisió.

 Restructurament dels òrgans de participació ciutadana a Ontinyent. Fent que els diferents Consells estiguen en funcionament per cada àrea i tinguen poder vinculant.

 Consultes popular o referèndum, sempre amb el debat obert previ.2.- A nivell de gestió econòmica s'han tractat les següents propostes que traslladem i que continuarem debatent per argumentar-les i informar-se:

 Reduir un 50 % les despeses per retribucions d'òrgans de govern (alcaldia, estructura política).

 Eliminació del personal eventual proposem que siga personal funcionari o gent de borses, però que qualsevol persona tinga accés al lloc de treball.

 Reducció del 50% en despeses de protocol.

 Reducció del 50% de l'enllumenament ornamental de festes.

 Reducció del 50% de la despesa en carburants proposant els vehicles híbrids. I mitjans de transport alternatius.

 Justificació de la partida de material no inventariable. Per una millor transparència i mesura real de les necessitats.

 Proposta per reduir les despeses informàtiques proposem la instal•lació del sistema operatiu Linux.

 Reducció del 50% de les factures telefòniques. Justificació de les factures telefòniques doncs pareix massa elevades les factures de departaments com ara la biblioteca o el poliesportiu. Conscienciació als treballadors de l'ús que es fa, és proposa posar una despesa màxima a partir de la qual se supervisarà.

 Reducció del 50% de la despesa lumínica, proposant plaques solars als edificis públics, fanals, etc.

 Canviar a una companyia elèctrica que no siga Iberdrola o una multinacional.

 Aprofitar l'estalvi i ingressos creats per les plaques solars per instal•lar les noves.

 Canviar el lloguer de cotxes de rènting a híbrids.

 Reducció del 50% de la despesa a la televisió local.

 Creació d'una empresa pública d'obres per evitar possibles amiguismes.

 Eliminació del complement de productivitat, doncs la feina és te que fer per obligació, si alguna persona treballa de més se li paguen hores extres.3. – Pla reducció – eliminació del deute.

Informació pública sobre a qui li devem aquest deute, quins interessos estem pagant.

4.- Demanar un punt d'informació sobre el Moviment 15M a l'Ajuntament d'Ontinyent.

5.- Eliminació de les restriccions econòmiques per utilitzar els edificis i espais públics.DEMANA

Que se li trasllade aquest document al regidor de Participació ciutadana Manolo Ruiz i a l'Alcalde Jorge Rodríguez.

Que participen a l'assemblea del dia 21 de juliol de 2011 a les 20 h al parc mestre Ferrero per debatre i aplegar a un consens de mínims de les propostes d'alt esmentades per aplicar-les el més aviat possible.

Que queden assabentats que les propostes és traslladaran als mitjans de comunicació però no així la data de l'assemblea doncs no és la nostra intenció que és convertisca en un circ mediàtic.
 

19-J AL CARRER
15montinyent.blogspot.com el 20-06-2011, 07:22 (UTC)
 

El passat 19 d’abril la comissió d’economia i assumptes monetaris del parlament europeu va aprovar sis paquets de mesures per a “enfortir el control pressupostari i la coordinació de polítiques econòmiques en la zona euro”. Açò es el que s’anomena com el pacte de l’euro.

El pròxim 27 de juny els governs de la Unió Europea van a ratificar aquest pacte, amb el qual pretenen imposar-nos una retallada dels salaris, l’eliminació de drets socials i seguint amb la privatització de serveis públics com la sanitat i l’educació, que ens pertanyen a tots doncs han estat pagats amb els nostres diners. I deixaran de ser gratuïts. Açò suposarà que casos com el del col·legi Bonavista, que no està adaptat a la LOGSE es reproduisquen ¿quans anys més tindrem que esperar?.

Si actualment tenim que emetre deute cada vegada que toca pagar interessos del deute massiu del anterior rescat als bancs, ara el pacte pel euro preveu una nova injecció de diners a les entitats financeres, açò suposa un nou assalt a les arques públiques, sumint a la ciutadania en un pagament que no podrem assumir. Però quant parlem de xicotetes i mitjanes empreses només han concedit credits al 11% de empreses d’Ontinyent i el 1,7% del autonoms.

A més a més aquest pacte, preveu baixar els salaris amb la baixada de les cotizacions, anulant així les prestacions per enfermetat, atur, i per la formació profesional, retardaran l’edat de jubilació, que des de l’Europa especuladora es pretén allargar fins als 70 anys i amb la intenció de fer desaparèixer la pensió de jubilació. Aumentaran l’IVA i els impostos energetics. D’aquesta forma soportarem la mateixa carrega d’impostos tant si cobres com Botin com si eres parat de llarga durada.

Aquest pacte no beneficiarà l’economia de la classe mitja/baixa, ja que continua sense parlar d’intervindre els paradisos fiscals, ni de posar impostos a les grans transaccions financeres, ni de regular a les agències de qualificació, que han extorsionat a nacions de tot el món, provocant l’endeutament del poble i l’empobriment de cadascun de nosaltres. Tampoc de controlar les grans corporacions empresarials com el cas d’Iberdrola que està destroçant les nostres serres.

Aquesta crisi mundial ocasionada per les entitats financeres mitjançant els polítics, on es disposen a legislar tot allò que siga necessari per tal de maximitzar els seus beneficis i en detriment de l’economia, la societat, la cultura i les diferents ideologies.
A la fi ens n’hem adonat de que durant 30 anys de vida en democràcia els nostres representants s’han dedicat a violar els nostres drets fonamentals a base de legislar contra nosaltres. El món financer, a agraït als partits esta actuació finançant-los a canvi de posteriors privilegis.
Açò no es democràcia, açò es imposar autoritariament unes mesures que consisteixen a disminuir el pressupost dirigit a les necessitats del poble, en favor de la continuïtat dels abusos del sistema financer i el malbaratament dels diners per mantindre els privilegis dels més rics. Una Espanya i un mon de conspiradors en l’hombra que prefereix vore arruïnat el seu país abans que posar en risc alguns dels seus privilegis heretats o autoconcedits, una Espanya de conspiradors en la hombra que no respeten ni els més elementals drets fonamentals.
Per aixó no se me'n fot .....
 

NOTA DE PRENSA
15montinyent.blogspot.com el 20-06-2011, 07:21 (UTC)
 
Tal y como se va a realizar en todo el estado, el movimiento 15m Ontinyent ha convocado una manifestación para este domingo 19 de junio a las 19 h desde el parc Mestre Ferrero. El principal motivo de ésta es la aprobación del Pacto del Euro que atenta directamente contra las medianas y pequeñas empresas, propiciará que los salarios públicos caigan en términos reales para que los privados caigan después, subirá el IVA, obligará a otra reforma laboral en la que se trabajará más por menos o el mismo sueldo, a los estados se les prohíbe gestionar la deuda pública lo tendrán que realizar a través de agencias privadas, resumiendo abrirá una nueva edad media, veremos medidas como el copago en sanidad y educación, nos pondrá en el barranco de la regresión social extrema.
Y traspolando todo esto a nivel local, nos manifestaremos por el continuo aumento del paro (9.299 personas actualmente en la comarca), por la falta de servicios en Ontinyent, por la destrucción de nuestras sierras por incendios y por egoísmo empresarial, por el sistema ahogante de subvenciones para las entidades sociales, por la falta de políticas de juventud, cada uno tendrá sus razones pero todos tenemos una.
Desde el 15m Ontinyent hemos empezado las asambleas itinerantes, primeramente en San Rafael i esta semana en el Barranquet. Han participado los vecinos, los cuales han sido informados de nuestras acciones y el porqué de ellas.
Este movimiento intenta que toda la ciudadanía haga una tarea individual de auditoría respecto a los poderes tanto financieros como políticos, por ello la semana pasada realizamos dos acciones (que se pueden ver en nuestro blog www.15montinyent.blogspot.com) en las que poníamos de manifiesto como un trabajador es manejado como una marioneta por los banqueros mediante la subyugación a las hipotecas y por los políticos subiéndole los gastos corrientes como luz, gas y electricidad o impuestos que luego no revierten en el mismo.
Otra acción fue un pasacalles por todas las entidades bancarias de Ontinyent, a las cuales les leímos la cartilla, bien dentro de sus instalaciones o bien en la calle ya que hubo varias que se cerraron por dentro coartando la libertad de expresión de estos ciudadanos, una buena alegoría de la realidad en la que vivimos.
Muchas personas nos preguntan si creemos que vamos a conseguir algo, la respuesta es que ya lo hemos conseguido. Hemos despertado, hemos sido capaces de juntar para pensar a personas jóvenes y mayores, hemos sido capaces de investigar quienes y como están destruyendo nuestro bienestar social, y con todo ello hemos buscado y puesto en marcha formulas para reencontrar al vecino, a la persona. Hemos puesto en marcha un banco de tiempo por el cual se pone por encima a las personas y sus relaciones, en donde se intercambian horas de tiempo, en donde unos enseñan a otros, en donde hay un intercambio generacional, y en donde se aprende que hay millones de cosas para realizar en común y cooperar y que el dinero ya no domina nuestras vidas. Una buena salida para las familias que lo están pasando muy mal.
Otro grupo se está encargando del estudio y la creación de un dossier sobre la legislación de participación ciudadana. Se está en contacto con poblaciones que tienen un sistema de presupuestos participativos y en las cuales los consejos sectoriales y de participación municipales son vinculantes. Queremos lograr que la voz de la ciudadanía pese en Ontinyent, que sus iniciativas no sean solo escuchadas y después ignoradas por nuestros representantes políticos. Si son vinculantes los proyectos que decida el pueblo de Ontinyent se llevarán a cabo.
Otra propuesta que ya se está también estudiando es la creación de una asociación de consumidores, para potenciar el contacto entre productor y consumidor sin intermediarios o especuladores y potenciar el producto local y el ecológico. También se está estudiando la creación de huertos sociales para el consumo propio, una forma sana de ocio por la cual el intercambio generacional mantendrá los conocimientos de la agricultura como arma de supervivencia dentro del sistema capitalista.
Como se observa esto acaba de empezar, estamos organizados por areas y comisiones, somos personas que sabemos que las acciones (y las no acciones) son las que cambian el mundo.
Ya no vale solo apoyar de palabra hay que actuar consecuentemente con lo que se piensa y se dice. Os esperamos el domingo.


 

IDEAS PARA REALIZAR INDIVIDUALMENTE I OTRAS PROPUESTAS
15montinyent.blogspot.com el 20-06-2011, 07:19 (UTC)
 
• Reducir el consumo energético.

• Transporte colectivo (Compartir coche).

• Banca ética

• Dinero y conciencia “Joan Meler” TRIODOS. http://youtu.be/UK3hC1xxHQM

• Igual que en las cajas de tabaco ponen fotografías de pulmones, muertos, ect... que en las cajas de zapatos fabricadas en países subdesarrollados pongan fotos de niños explotados, condiciones de trabajo o salario...

• Comprar en mercados y tiendas locales.

• Ir con bici.

• No comprar agua embotellada (utilizar agua filtrada)

• No plástico mejor vidrio

• Más controles de agua

• Comprar ecológicamente ( Casa verda, Alimenta, Aigua Clara, FarmaRosa, Zona Carricola). El sello de marca ecológica es verde con una hoja con forma de estrella.

• http://youtu.be/IOuB1ci2kmg comprar robado es robar. Mercadona roba pescado a Sahara y lo vende.

• Cooperativa de ahorro (Coop 57, FETS).

• Huertos sociales

• Más confianza en la gente.

• Buscar formas para obtener vivienda alternativasa, (construir la en tu terreno propio i legar, realizar una coperativa de amigos, casa prefabricadas…)

• Productos neutros de limpieza y utilizar el agua de limpieza para regar.

• Lavar con agua la ropa que no tenga manchas

• Dar ejemplo

• Reducir el cambio de móvil constante porque para fabricar las baterías se fabrican gracias a los materiales conseguidos por guerrillas en África.

• El déficit ha bajado por aumentar la venta de armas

• Crear asociaciones de consumidores. Seria más económico.

• Hacer pan

• Reutilizar los restos de las podas de árboles.

• Fomentar la no intermediación
 

IDEAS PARA REALIZAR INDIVIDUALMENTE I OTRAS PROPUESTAS
15montinyent.blogspot.com el 20-06-2011, 07:19 (UTC)
 
• Reducir el consumo energético.

• Transporte colectivo (Compartir coche).

• Banca ética

• Dinero y conciencia “Joan Meler” TRIODOS. http://youtu.be/UK3hC1xxHQM

• Igual que en las cajas de tabaco ponen fotografías de pulmones, muertos, ect... que en las cajas de zapatos fabricadas en países subdesarrollados pongan fotos de niños explotados, condiciones de trabajo o salario...

• Comprar en mercados y tiendas locales.

• Ir con bici.

• No comprar agua embotellada (utilizar agua filtrada)

• No plástico mejor vidrio

• Más controles de agua

• Comprar ecológicamente ( Casa verda, Alimenta, Aigua Clara, FarmaRosa, Zona Carricola). El sello de marca ecológica es verde con una hoja con forma de estrella.

• http://youtu.be/IOuB1ci2kmg comprar robado es robar. Mercadona roba pescado a Sahara y lo vende.

• Cooperativa de ahorro (Coop 57, FETS).

• Huertos sociales

• Más confianza en la gente.

• Buscar formas para obtener vivienda alternativasa, (construir la en tu terreno propio i legar, realizar una coperativa de amigos, casa prefabricadas…)

• Productos neutros de limpieza y utilizar el agua de limpieza para regar.

• Lavar con agua la ropa que no tenga manchas

• Dar ejemplo

• Reducir el cambio de móvil constante porque para fabricar las baterías se fabrican gracias a los materiales conseguidos por guerrillas en África.

• El déficit ha bajado por aumentar la venta de armas

• Crear asociaciones de consumidores. Seria más económico.

• Hacer pan

• Reutilizar los restos de las podas de árboles.

• Fomentar la no intermediación
 

CONCLUSIONS XARRADA:MOVIMENTS SOCIALS I CAMVI POLITIC
15montinyent.blogspot.com el 01-06-2011, 09:12 (UTC)
 Ahir vam gaudir de la ma de Pau Romero d'un passeig per la historia dels moviments socials que van aconseguir fer canvis politics.
Vam repasar els punts més importants de la revolució Francesa, Rusa, també els moviments pacifics de Gandi i les dones, a més de fer una ullada al moviment racial dels EEUU.
Despres es va crear una conversa molt interesant i enriquidora entre el públic, on es va comentar l'importancia de l'organització del 15M i dels actes individuals.

Una part de coincidència entre aquestos moviments es la desobedència civil quan trobes lleis injuntes i no ètiques.
 

<-Volver

 1  2  3 Siguiente -> 

Añadir comentario acerca de esta página:
¿Que entrada desea comentar?
Tu nombre:
Tu mensaje:

Publicidad
 
 
Hoy habia 1 visitantes (1 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=